LS servis ELEKTRO s.r.o. | eshop
prodej elektromateriálu, elektroinstalační práce 

Zenklova 56-58, Praha 8 - Libeň
Tel.: 284 000 033
Mobil: 602 393 171
Zaregistrujte se a nakupujte se slevou!!!
Košík je prázdný
Jméno:
Heslo:
Registrace

Dočasné omezení dopravy v ulici Zenklova

Od 3. ledna do konce září 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku provedena rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury:

bude pokračovat rekonstrukce mostu přes Rokytku (stavba TSK);
bude pokračovat rekonstrukce vodovodů a kanalizací (stavby PVS);
návazně bude provedena rekonstrukce tramvajové trati - od Elsnicova náměstí po zast. Bulovka;
návazně bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení (stavba MHMP) a světelné signalizace na Elsnicově náměstí a U Meteoru;
následně bude provedena rekonstrukce vozovek a chodníků - v úseku od Elsnicova náměstí po zast. Vosmíkových.

Jak z výčtu vyplývá, budou návazné stavební práce různých investorů vyžadovat náročnou technickou, prostorovou a časovou koordinaci postupů dílčích prací. Principiálně je nutno zachovat sled prací od rekonstrukce trubních sítí, přes rekonstrukci tramvajové trati, rekonstrukci kabelových rozvodů až po definitivní úpravy vozovek a chodníků. Z toho důvodů bude stavba rozdělena do několika úseků, aby stavební práce mohly probíhat proudovou metodou na co nejvíce místech současně.

1a etapa 03.01.-25.03.2018
Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:

Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka-Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru - Horovo náměstí, Kandertova - Vosmíkových a Krejčího-Bulovka

Náhradní autobusová doprava bude vedena polookružně. V 1a etapě z autobusového terminálu Palmovka ulicemi Na Žertvách, Čuprova, Prosecká, Františka Kadlece, Na Sypkém, Vosmíkových, Na Stráži, Bulovka do ul. Chlumčanského, kde bude umístěna náhradní zastávka Bulovka, a zpět ul. Kašparovo náměstí, Krejčího, Primátorská, Kandertova, Prosecká, Čuprova, Na Žertvách.

Náhradní zastávky budou umístěny následovně:

Kandertova - v ul. Františka Kadlece za vjezdem do průmyslového areálu
Vosmíkových - v ul. Vosmíkových před křižovatkou s ul. Na Dědince
Bulovka - v ul. Chlumčanského, za křižovatkou s ul. Bulovka s možným přestupem na tramvajovou linku vedenou od stanice metra Kobylisy
Vosmíkových - v ul. Primátorská za křižovatkou s ul. Nad Košinkou
U Kříže - v ul. Kandertova za křižovatkou s ul. Primátorská

Vedení náhradní autobusové dopravy si vyžádá zásah do dopravního (jednosměrného) režimu a dílčí omezení možností parkování.
S ohledem na složitost území nelze vyloučit nepředvídané technické problémy, které do již tak velmi napjatého předpokládaného postupu prací můžou vnést nezanedbatelné změny. Dílčí termíny a změny organizace dopravy budou postupně upřesňovány jak z hlediska časové platnosti, tak z hlediska konkrétního detailního návrhu.

Akce je povolena Odborem dopravních agend MHMP.

 

Dostanete se k nám:

Ze stanice Metra B Palmovka cca 5 minut pěší chůzí ulicí Zenklova směrem k městskému úřadu Prahy 8 přes Elsnicovo náměstí (u Libeňského zámečku).

Automobilem z Holešovic či z Karlína směrem od centra Voctářovou ulicí přes Elsnicovo náměstí (U Libeňského zámečku), Zenklova je i přes značky zákazu vjezdu a slepé ulice pro dopravní obsluhu standardně průjezdná až k našemu objektu. Ze směru od Balabenky či Palmovky ulicí Na Žertvách

Přílohy

uzavirka.jpg
 
 
 
© LS servis ELEKTRO s.r.o. | eshop